TRAVEL

KTM 690 ENDURO R 2022
299 900
Na dotaz

KTM 690 ENDURO R 2022

 
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022 BLACK
480 900
Na dotaz

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022 BLACK

 
KTM 890 ADVENTURE 2022 BLACK
356 900
Na dotaz

KTM 890 ADVENTURE 2022 BLACK

 
KTM 390 ADVENTURE 2022 BLACK
189 000
Na dotaz

KTM 390 ADVENTURE 2022 BLACK

 
KTM 390 ADVENTURE 2022 ORANGE
180 900
Na dotaz

KTM 390 ADVENTURE 2022 ORANGE

 
KTM 890 ADVENTURE 2022 ORANGE
356 900
Na dotaz

KTM 890 ADVENTURE 2022 ORANGE

 
KTM 890 ADVENTURE R 2022
384 900
Na dotaz

KTM 890 ADVENTURE R 2022

 
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022 ORANGE
480 900
Na dotaz

KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2022 ORANGE

 
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2022
509 900
Na dotaz

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2022