Modely 2025

KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025 -9%
novinka akce
307 000 338 100
Na dotaz

KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2025

 
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2025 -9%
novinka akce
303 000 333 200
Na dotaz

KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2025

 
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025 -9%
novinka akce
295 000 324 500
Na dotaz

KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2025

 
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2025 -9%
novinka akce
289 000 318 300
Na dotaz

KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2025

 
KTM 300 EXC SIX DAYS 2025 -9%
novinka akce
282 000 309 800
Na dotaz

KTM 300 EXC SIX DAYS 2025

 
KTM 250 EXC SIX DAYS 2025 -9%
novinka akce
278 000 304 900
Na dotaz

KTM 250 EXC SIX DAYS 2025

 
KTM 300 EXC HARDENDURO 2025 -9%
novinka akce
299 000 329 000
Na dotaz

KTM 300 EXC HARDENDURO 2025

 
KTM 125 XC-W 2025 -8%
novinka akce
232 000 251 500
Na dotaz

KTM 125 XC-W 2025

 
KTM 500 EXC-F 2025 -9%
novinka akce
290 000 318 900
Na dotaz

KTM 500 EXC-F 2025

 
KTM 450 EXC-F 2025 -9%
novinka akce
286 000 314 000
Na dotaz

KTM 450 EXC-F 2025

 
KTM 350 EXC-F 2025 -9%
novinka akce
278 000 305 300
Na dotaz

KTM 350 EXC-F 2025

 
KTM 250 EXC-F 2025 -9%
novinka akce
273 000 299 100
Na dotaz

KTM 250 EXC-F 2025

 
KTM 300 EXC 2025 -9%
novinka akce
265 000 290 600
Na dotaz

KTM 300 EXC 2025

 
KTM 250 EXC 2025 -9%
novinka akce
261 000 285 700
Na dotaz

KTM 250 EXC 2025

 
KTM 150 EXC 2025 -8%
novinka akce
237 000 257 700
Na dotaz

KTM 150 EXC 2025