Enduro

KTM 150 EXC 2023
251 500
Na dotaz

KTM 150 EXC 2023

 
KTM 250 EXC 2023
277 500
Na dotaz

KTM 250 EXC 2023

 
KTM 300 EXC 2023
283 500
Na dotaz

KTM 300 EXC 2023

 
KTM 300 EXC SIX DAYS 2023
301 500
Na dotaz

KTM 300 EXC SIX DAYS 2023

 
KTM 250 EXC SIX DAYS 2023
293 500
Na dotaz

KTM 250 EXC SIX DAYS 2023

 
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2023
309 500
Na dotaz

KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2023

 
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2023
318 500
Na dotaz

KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2023

 
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2023
324 500
Na dotaz

KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2023

 
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2023
329 500
Na dotaz

KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2023

 
KTM 250 EXC-F 2023
292 500
Na dotaz

KTM 250 EXC-F 2023

 
KTM 350 EXC-F 2023
298 500
Na dotaz

KTM 350 EXC-F 2023

 
KTM 450 EXC-F 2023
305 500
Na dotaz

KTM 450 EXC-F 2023

 
KTM 500 EXC-F 2023
310 500
Na dotaz

KTM 500 EXC-F 2023

 
KTM 450 XC-F 2023
305 500
Na dotaz

KTM 450 XC-F 2023

 
KTM 350 XC-F 2023
298 500
Na dotaz

KTM 350 XC-F 2023

 
KTM 250 XC-F 2023
292 500
Na dotaz

KTM 250 XC-F 2023

 
KTM 125 XC 2023
241 500
Na dotaz

KTM 125 XC 2023

 
KTM 250 XC 2023
270 500
Na dotaz

KTM 250 XC 2023

 
KTM 300 XC 2023
283 500
Na dotaz

KTM 300 XC 2023

 
KTM 690 ENDURO R 2022
299 900
Na dotaz

KTM 690 ENDURO R 2022