Enduro

KTM 250 EXC TPI SIX DAYS 2022
Odpočet DPH
292 000
Na dotaz

KTM 250 EXC TPI SIX DAYS 2022

 
KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022
Odpočet DPH
320 000
Na dotaz

KTM 300 EXC TPI ERZBERGRODEO 2022

 
KTM 300 EXC TPI SIX DAYS 2022
Odpočet DPH
301 000
Na dotaz

KTM 300 EXC TPI SIX DAYS 2022

 
KTM 150 EXC TPI 2022
Odpočet DPH
251 000
Na dotaz

KTM 150 EXC TPI 2022

 
KTM 250 EXC TPI 2022
Odpočet DPH
277 000
Na dotaz

KTM 250 EXC TPI 2022

 
KTM 300 EXC TPI 2022
Odpočet DPH
283 000
Na dotaz

KTM 300 EXC TPI 2022

 
KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 2022
Odpočet DPH
335 000
Na dotaz

KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 2022

 
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2022
Odpočet DPH
309 000
Na dotaz

KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2022

 
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2022
Odpočet DPH
318 000
Na dotaz

KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2022

 
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022
Odpočet DPH
324 000
Na dotaz

KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022

 
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022
Odpočet DPH
329 000
Na dotaz

KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022

 
KTM 250 EXC-F 2022
Odpočet DPH
291 000
Na dotaz

KTM 250 EXC-F 2022

 
KTM 350 EXC-F 2022
Odpočet DPH
298 000
Na dotaz

KTM 350 EXC-F 2022

 
KTM 450 EXC-F 2022
Odpočet DPH
305 000
Na dotaz

KTM 450 EXC-F 2022

 
KTM 500 EXC-F 2022
Odpočet DPH
310 000
Na dotaz

KTM 500 EXC-F 2022